?

Log in

Waar zijn de Braziliaanse schrijvers? (donderdag 10 oktober Frankfurter Buchmesse dag 2)

« previous entry | next entry »
Oct. 13th, 2013 | 05:29 pm

Pedal to BrazilToen ik vanochtend de deur achter mij dichttrok hoorde ik een voorbijganger op straat in haar telefoon druk Portugees praten, van het zangerige soort dat in Brazilië wordt gesproken. Afgelopen weekend heb ik me er ook nog aan verlustigd, tijdens een feestje van vrienden van mijn man die op capoeira zit. In Nederland, maar ook in de rest van Europa, is die Braziliaanse vecht-danssport

razend populair. De sport vindt zijn oorsprong in de schijnbewegingen die de Afrikaanse slaven in Brazilië maakten om hun meesters te misleiden: ze oefenden zich in het vechten terwijl ze deden alsof ze dansten. Op het feestje waren twee 'Mestres' (meesters) aanwezig: de een woonde en gaf capoeirales in Bern en de ander in Granada. Ze waren nu een weekendje in Nederland om een 'bautizado' voor de club van mijn man en zijn vrienden te verzorgen, wat letterlijk 'doop' betekent maar als ik mijn man mag geloven geen eng ritueel is, maar een soort masterclass waarbij je wordt bevorderd tot een volgend niveau, zoiets als wanneer je bij judo van een bruine naar een zwarte band gaat.

Als ik op Amsterdam CS in de hispeed naar Frankfurt stap hoor ik de jongeren die voor mij de trein ingaan ook Portugees praten. Ik vraag of ze ook naar de boekenbeurs in Frankfurt gaan, maar nee, ze hebben nog nooit van de Buchmesse gehoord, ze zijn hier gewoon omdat ze in Wageningen studeren, met een Braziliaanse studiebeurs. Het land investeert niet alleen in het exporteren van haar schrijvers, maar ook in de opleidingen van haar studenten.

Brazilië lijkt ineens all over the place, en dan ben ik nog niet eens in Frankfurt aangekomen. Komt het doordat de Braziliaanse economie zo booming is? Moeten wij nu naar Brazilië om de Nederlandse literatuur daar aan de man te brengen?

Het Nederlands Letterenfonds treft al voorbereidingen in die richting. Zodra het WK voetbal in 2014 in Brazilië achter de rug is, zijn in 2015 of 2016 hopelijk de Nederlandse schrijvers aan de beurt om de literaire festivals en boekenmarkt in Brazilië te veroveren. De Braziliaanse uitgever die hier afgelopen week op uitnodiging van het Nederlandse Letterenfonds op bezoek was en met wie ik het genoegen had kennis te maken, maakte alvast een rondje Nederlandse uitgevers op zoek naar schrijvers die hij in Brazilië kon laten vertalen.

Hij nuanceerde de geluiden over hoe goed alles in Brazilië ging. Mensen kijken er ook liever naar de soaps op tv dan dat ze boeken lezen; de boekendistributie is er hopeloos slecht geregeld, en ook in Brazilië valt er met het verkopen van goede boeken nauwelijks een droge boterham te verdienen. De eerste oplage van een mooie roman ligt er rond de 1500 à 2000 exemplaren, vergelijkbaar met die in Nederland, terwijl ons land onvergelijkbaar veel kleiner is.

Op de Buchmesse aangekomen vraag ik bij de informatiebalie om een overzicht van Braziliaanse evenementen en krijg ik een veelbelovend kloeke gids 'Events within the Fair' waarin ik na veel gepuzzel nog geen fractie van de 70 beloofde Braziliaanse schrijvers terugvind. 's Avonds beland ik bij toeval in een restaurant waar de presentatie van een boek van de Fransman Olivier Truc plaatsvindt, wiens thriller door talrijke buitenlandse uitgevers is gekocht. Een stuk of twintig internationale uitgevers gaan met elkaar op de foto, inclusief de trotse Nederlandse uitgever Nelleke Geel van Signatuur. Als ik binnenkom word ik aangezien voor de Braziliaanse uitgever, die niet is komen opdagen.

Waar zijn de Brazilianen in Frankfurt gebleven? Waarom hoor ik ineens niemand meer Portugees praten?

Link | Leave a comment | Share

Comments {0}