?

Log in

schrijverstournee Kuala Lumpur en Makassar juni 2011 dag 7

« previous entry | next entry »
Feb. 3rd, 2012 | 02:42 pm

Dinsdag 14 juni 2011

We bezoeken met de bus Galesong Village, een vissersdorp buiten Makassar. Een wandeling door het dorp loopt gigantisch uit omdat we ons met een onmogelijk groot en dus log gezelschap door het dorp bewegen en onderweg weer iedereen met iedereen op de foto moet.

Vervolgens krijgen we een schitterend muziekoptreden door de plaatselijke jeugd – een van de jongens zingt zo zuiver en mooi dat de tranen ervan in je ogen springen.

Na een kleine eenvoudige maaltijd ter plekke installeren we ons voor het optreden. Dat blijkt ook in de open lucht plaats te vinden. Het publiek – zo’n 100 man - bestaat ook grotendeels uit scholieren en analfabete vissers.

We moeten improviseren, want het licht is zo fel dat we geen teksten kunnen projecteren. Al gauw blijkt dat het geen zin heeft de voorbereide teksten voor te dragen. Die teksten zijn te moeilijk en duren te lang nu er getolkt moet worden, blijkt als Abeer als eerste een moeizame poging doet om haar tekst voor te dragen. Gunduz vertelt dus een mooi kort verhaal over een soldaat die een jaar lang de wacht houdt bij de toren van een prinses om na dat jaar met haar te mogen trouwen, maar die vijf minuten voor het verstrijken van de door haar geëiste termijn de benen nam. Het publiek is enthousiast over zijn verhaal, maar onthutst over de afloop. Maaza legt uit waar Afrika ligt en vertelt wat over het werk van een schrijver. Rodaan steelt opnieuw de show met zijn enthousiaste ‘Salem Aleikhem’ begroeting en met de Nederlandse en Arabische voordrachten van zijn poëzie. Er wordt veel gelachen en hard geklapt. We gaan tevreden weer terug naar Makassar.

’s Avonds vindt de officiële opening van het festival plaats, met honderden mensen aan tafels buiten aan het water in een romantische setting. Het programma duurt erg lang. Onze schrijvers houden ombeurten een kort praatje over hoe blij ze zijn over hun deelname aan  het festival in Makassar; Abeer zegt weer even iets over het Tahirplein en oogst ook hier een warm applaus, evenals Rodaan wanneer hij weer met veel succes een gedicht voordraagt.


met onze begeleiders bij het busje, achter mij Ton vd Langkruis, directeur Writers Unlimited, rechts Gunduz

Link | Leave a comment | Share

Comments {0}